Reviews of “That feeling” ❤️

Here, I’ve collected some of the reviews that has been published of “That feeling”:

«Jazzdergisi.com» by Viktor Bensusan (Turkey) on Europe Jazz Networks Media chart for october 2020

Jazz views by Chris Barber

Geno Thackaras (allaboutjazz.com) best releases of 2020

“Era jazzu” by Dionizy Piatkowski (slovak)

“Nordische musik” (German)

“Salt Peanuts” by Jan Granlie (Norwegian)

“Audiophile” by Karl-Erik Sylthe (Norwegian)

“Dag og tid” by Lars Mossefinn (Norwegian): “Denne plata har eg hatt liggjande ei stund og spelt med ujamne mellomrom. Musikken er lett å lika, men det er først etter ein del gjennomspelingar eg har skjøna kor bra plata er.

Austad møtte og spelte saman med Singelton og Vidachovic i New Orleans i 2014, og då han fire år seinare fann ut at han skulle laga ei plate med New Orleans-inspirert musikk, inviterte han dei med på laget. Musikken er sett saman av fire Austad-låtar, dei tradisjonelle «Baisin Street Blues» og «What a Friend We Have in Jesus», Ornette Colemans «Turnaround» og, til stor overrasking, George Harrisons «Something» – som han gjer ein aldeles glimrande versjon av, og som avslører eit tilnærma telepatisk samspel med bassisten.

I slike prosjekt har ein lett for å køyra seg fast i groove-sporet. Musikken kan fort bli eindimensjonal. Det unngår Austad elegant. Visst svingar det på ekte New Orleans-vis, som i «What a Friend We Have in Jesus» og tittellåten, men det som gjer denne plata verd å høyra på gong på gong, er dei pregnante melodilinjene han tryllar fram i kor etter kor. I Coleman-låten overgår Austad seg sjølv. I det mest fem minuttar lange koret strøymer ideane på. Det er noko Jan Johanssonsk over det heile. Harmoniseringane er sparsame, og Singelton får ein framskoten plass med det fleksible kompet sitt. I «724 Blues» kombinerer dei den tilbakelente grooven med eit enkelt og fengande tema som Austad utviklar med ein hypnotisk bruk av pausar. Her er det høgmesse og fest på lokalet på same tid.”

“Jazzinorge” by Terje Mosnes (Norwegian)

Friedrich Kunzmann for allaboutjazz.com (English)

Geno Thackara for allaboutjazz.com, 3×3 piano Trios

Tor Hammerø on «Tor de Jazz» for Nettavisen (Norwegian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s